hrvatskienglishdeutsch

Obavijest o puštanju u slobodan promet plovila

Poštovani klijenti i vlasnici plovila, dostavljamo Vam obavijest o reguliranju statusa vašeg plovila

Republika Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji 1. 7. 2013. postala dijelom carinske unije EU, što znači da nakon tog datuma EU rezidenti više ne mogu stavljati svoja plovila u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku. Plovila koja su rezidenti EU stavili u postupak privremenog uvoza u Hrvatsku prije 1. 7. 2013. godine, bez obzira koju zastavu plovilo vije, mogu ostati u postupku privremenog uvoza najkasnije do isteka roka privremenog uvoza koji je odobrio nadležni carinski ured.  Istekom odobrenog roka privremenog uvoza EU rezidenti dužni su postupak privremenog uvoza završiti sukladno propisima EU na jedan od tri moguća načina:

- Puštanjem plovila u slobodan promet, ili
- Ponovnim izvozom u treću zemlju (izvan EU), ili
- Upućivanjem plovila (u postupku provoza T1) u drugu državu članicu EU.

Ukoliko želite plovilo pustiti u slobodan promet u Hrvatskoj, dužni ste podnijeti carinsku deklaraciju nadležnim carinskim uredima koji će zatim obračunati i naplatiti uvoznu carinu i porez na dodanu vrijednost (PDV), osim u niže navedenim slučajevima:

- Uvozna carina neće biti naplaćena u sljedećim slučajevima:

- ako vlasnik plovila podnese dokaz da plovilo ima status robe Zajednice (dokazuje podnošenjem T2L isprave), ili

- podnošenjem isprave kojom se dokazuje preferencijalno porijeklo robe (EUR 1 izdan najkasnije 30.6.2013.)

- PDV neće biti naplaćen u sljedećim slučajevima:

- Ako vlasnik plovila pruži dokaze da je PDV već obračunat u nekoj od država članica EU, ili

- Ako je datum prvog korištenja plovila bio prije više od 8 godina prije datuma pristupanja Hrvatske u EU, ili

- Ako je iznos PDV-a koji vlasnik plovila treba platiti manji od 160,00 HRK (oko 22 EUR).

Svako plovilo koje dolazi u carinsko područje EU može biti predmetom kontrole carinskih tijela, bilo hrvatskih, bilo neke druge države članice EU. Stoga napominjemo da bi EU rezidenti uvijek na plovilu trebali imati dokaze da je za navedeno plovilo plaćena carina i/ili PDV u nekoj od država članica EU, odnosno da plovilo ima status robe Zajednice. Vlasništvo i zastava koju plovilo vije nisu dokaz da određeno plovilo ima status robe Zajednice, već su dokaz statusa robe Zajednice sljedeće isprave:

- T2L isprava, ili

- Original račun, ili

- Potvrda poreznog tijela ili druga raspoloživa isprava o plaćenom PDV-u.

Više informacija o postupku reguliranja statusa plovila možete naći na internet stranicama Carinske uprave Ministarstva financija http://www.carina.hr/Carina/Jahte.aspx, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Obratite nam se s povjerenjem.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Tim Condura yachting
email: info@condura-yachting.hr; condura-yachting@zd.t-com.hr
Tel: 00385 98 377 106, 00385 314 463
 

23/01/2014

Ostale novosti

Dodijeljena potpora iz Poduzetničkog impulsa 2014.

Biogradski sajam nautike